Arkusze danych składników i Karty Charakterystyki - Tabela
korelacji, między nazwami INCI, nazwami Farmakopei Europejskiej
i numerami CAS dostepne są na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/cosing/